Phòng, chống dịch Covid-19 tại các chợ dân sinh

.
Video: 03/08/2020 10:34
.
.

Là địa điểm tập trung đông người, các chợ dân sinh trên địa bàn TP Hạ Long đang thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, dịch Covid-19.

.
.
.
.