Những tấm gương điển hình trong chiến dịch "30 ngày đêm"

.
Video: 02/08/2020 11:51
.
.

Trong kết quả về đích sớm chiến dịch cao điểm "30 ngày đêm" hoàn thành giải phóng mặt bằng cao tốc Vân Đồn - Móng Cái sau điều chỉnh, có sự đóng góp của nhiều hộ gia đình điển hình tiêu biểu trong đồng thuận, ủng hộ chủ trương của tỉnh bàn giao trước mặt bằng để triển khai dự án.

.
.
.
.