Lò chợ cơ giới hóa hạng nhẹ - bước tiến quan trọng về công nghệ khai thác than

.
Video: 22/08/2020 08:38
.
.

Sau hơn 3 tháng thi công, lắp đặt, ngày 15/8 vừa qua, lò chợ cơ giới hóa đồng bộ hạng nhẹ của Công ty than Hạ Long đã hoàn thành trước kế hoạch 15 ngày. Đây là một trong hai công trình thí điểm của Tập đoàn Công nghiệp Than & Khoáng sản Việt Nam về đổi mới công nghệ khai thác than và là công trình được tỉnh Quảng Ninh lựa chọn gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

.
.
.
.