Giải quyết kiến nghị của người dân về mất an toàn điện lực

.
Video: 08/08/2020 07:57
.
.

Ngày 7/8/2020, Sở Công Thương Quảng Ninh chủ trì làm việc với Công ty Điện lực Quảng Ninh, công ty Cổ phần 507 phúc tra việc giải quyết kiến nghị của một số hộ dân thuộc khu 5 và khu 6, P. Yết Kiêu, TP Hạ Long về mất an toàn điện lưới tại dự án khu dân cư lấn biển Vựng Đâng.

.
.
.
.