Đáp ứng yêu cầu xét nghiệm Covid-19 trên diện rộng

.
Video: 02/08/2020 11:52
.
.

Nhằm đáp ứng yêu cầu xét nghiệm Covid-19 trên diện rộng, cùng với Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, 4 bệnh viện là BV đa khoa tỉnh, BV Bãi Cháy, BV Sản nhi và BV Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí sẽ tham gia xét nghiệm Covid-19 cho các đơn vị y tế, hệ điều trị trong tỉnh.

.
.
.
.