Chủ động tiêu úng bảo vệ sản xuất nông nghiệp

.
Video: 05/08/2020 17:10
.
.

Trước tình hình mưa to liên tiếp trong những ngày qua, các Cụm quản lý thủy nông trên địa bàn TX Quảng Yên đã chủ động tăng cường tiêu thoát nước, tránh ngập úng gây bất lợi cho sản xuất và sinh hoạt của người dân.

.
.
.
.