Chiến dịch GPMB cao tốc Vân Đồn - Móng Cái sau điều chỉnh về đích trước 2 tuần

.
Video: 01/08/2020 11:52
.
.

Sau hơn 2 tuần thực hiện, 5 địa phương có tuyến cao tốc Vân Đồn - Móng Cái đi qua đã hoàn thành chiến dịch cao điểm "30 ngày đêm" trước 2 tuần so với thời hạn tỉnh giao.

.
.
.
.