Các đơn vị ngành than tích cực phòng, chống dịch Covid-19

.
Video: 18/08/2020 13:58
.
.

Ngay sau khi xuất hiện những ca bệnh Covid-19 trong cộng đồng tại Hải Dương, các đơn vị ngành than có lực lượng lao động thường trú, hoặc quê quán tại tỉnh này, cũng đã nhanh chóng có các biện pháp rà soát, khoanh vùng và triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch bệnh.

.
.
.
.