Các điểm du lịch đảm bảo an toàn phòng dịch cho du khách

.
Video: 02/08/2020 11:51
.
.

Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, các điểm du lịch đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, ngăn chặn nguy cơ dịch lây lan trong cộng đồng.

.
.
.
.