Uông Bí hoàn thành GPMB dự án cải tạo, nâng cấp đường Dốc Đỏ - Yên Tử

.
Video: 26/07/2020 10:45
.
.

Ngày 25/7, hộ cuối cùng trong tổng số 203 hộ dân và tổ chức trong diện GPMB đã bàn giao mặt bằng cho dự án cải tạo nâng cấp đường Dốc Đỏ - Yên Tử TP Uông Bí.

.
.
.
.