Tiên Yên thực hiện chiến dịch "30 ngày đêm"

.
Video: 17/07/2020 11:59
.
.

Ngay sau khi tỉnh Quảng Ninh phát động chiến dịch cao điểm "30 ngày đêm" hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Vân Đồn - Móng Cái sau điều chỉnh, huyện Tiên Yên đã ngay lập tức tập trung triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiến độ GPMB.

.
.
.
.