Quảng Ninh: TKV nộp ngân sách 8.400 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm

.
Video: 06/07/2020 14:31
.
.

Kết thúc 6 tháng năm 2020, TKV khai thác trên 21 triệu tấn than (đạt 53% kế hoạch năm), than tiêu thụ 23,7 triệu tấn (tăng 9% so với cùng kì), nộp ngân sách 8.400 tỷ đồng.

.
.
.
.