Quảng Ninh: Tăng cường phòng chống dịch Covid-19 tại các điểm du lịch

.
Video: 29/07/2020 16:37
.
.

Các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh áp dụng trở lại các bước phòng chống dịch Covid-19 đối với khách tham quan.

.
.
.
.