Quảng Ninh: Chủ động phòng chống dịch Covid-19 tại các trường học

.
Video: 30/07/2020 16:30
.
.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia sẽ diễn ra vào 9-10/8 tới. Hiện nay, cùng với việc tích cực ôn tập kiến thức cho học sinh khối 12, các trường đang áp dụng trở lại một số biện pháp phòng Covid-19, đảm bảo an toàn cho các em.

.
.
.
.