Nỗ lực bảo đảm nguồn nước từ hồ Yên Lập

.
Video: 25/07/2020 08:44
.
.

Sau một thời gian dài không có mưa, mực nước hồ Yên Lập, hồ chứa lớn nhất của tỉnh đã chạm mức nước chết. Để bảo đảm cung cấp nước sạch tới các hộ khách hàng trong tình hình hạn hán kéo dài Công ty CP Nước sạch Quảng Ninh đang khẩn trương thi công lắp đặt đường ống lấy nước thô vào sâu lòng hồ, quyết tâm không để gián đoạn việc cấp nước.

.
.
.
.