Móng Cái: Người dân ủng hộ bàn giao mặt bằng dự án cao tốc Vân Đồn - Móng Cái

.
Video: 23/07/2020 16:59
.
.

Cùng với các địa phương có cao tốc Vân Đồn - Móng Cái đi qua, TP Móng Cái đang tích cực giải phóng mặt bằng với phương châm "Lấy biện pháp dân vận là chủ đạo".

.
.
.
.