Móng Cái đẩy nhanh GPMB cao tốc Vân Đồn - Móng Cái sau điều chỉnh

.
Video: 26/07/2020 10:44
.
.

Là địa phương có tuyến cao tốc Vân Đồn - Móng Cái đi qua dài nhất so với 4 địa phương còn lại, đến thời điểm này TP Móng Cái có 303 trên tổng số 316 hộ dân có đất phải thu hồi đã bàn giao trước mặt bằng.

.
.
.
.