Hạ Long: Chủ động phòng tránh dịch Covid-19

.
Video: 31/07/2020 11:19
.
.

Trong thời điểm dịch Covid-19 trở lại và có nhiều diễn biến phức tạp, TP Hạ Long đã chủ động triển khai nhiều biện pháp phòng tránh dịch.

.
.
.
.