Cựu chiến binh TP Hạ Long giúp nhau phát triển kinh tế

.
Video: 25/07/2020 13:33
.
.

Nhiều cựu chiến binh trên địa bàn TP Hạ Long vẫn tiếp tục tinh thần người lính Cụ Hồ tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương và giúp đỡ nhau phát triển kinh tế hiệu quả.

.
.
.
.