500 hộ dân tự nguyện bàn giao sớm mặt bằng cao tốc Vân Đồn - Móng Cái

.
Video: 21/07/2020 11:08
.
.

Sau 5 ngày tỉnh Quảng Ninh phát động chiến dịch "30 ngày đêm" hoàn thành giải phóng mặt bằng cao tốc Vân Đồn - Móng Cái sau điều chỉnh, đến ngày 20/7, đã có 500 hộ dân ký biên bản cam kết bàn giao sớm mặt bằng phục vụ thi công dự án.

.
.
.
.