Vân Đồn: Tập trung giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm

.
Video: 06/06/2020 10:05
.
.

Huyện Vân Đồn đang quyết liệt chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã tích cực thực hiện công tác hỗ trợ đền bù, giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án, nhất là các dự án trọng điểm nhằm tạo mặt bằng sạch cho nhà thầu, chủ đầu tư triển khai đúng tiến độ.

.
.
.
.