Tập trung thi công cao tốc Vân Đồn - Móng Cái

.
Video: 26/06/2020 10:22
.
.

Để đảm bảo tiến độ hoàn thành trong năm 2021 theo đúng kế hoạch, những ngày này cán bộ, công nhân toàn công trường vẫn đang nỗ lực thi công các hạng mục công trình trên tuyến.

.
.
.
.