Sản phẩm OCOP vào khách sạn, nhà hàng du lịch

.
Video: 30/06/2020 15:51
.
.

Với chất lượng, mẫu mã không ngừng được nâng cao, kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc, vệ sinh an toàn thực phẩm, nhiều sản phẩm OCOP Quảng Ninh đã từng bước hiện diện tại các khách sạn, nhà hàng du lịch, trong có những khách sạn đạt tiêu chuẩn 5 sao.

.
.
.
.