Người mắc bệnh do hút thuốc lá ngày càng trẻ hóa

.
Video: 01/06/2020 16:51
.
.
Thuốc lá là nguyên nhân dẫn đến nhiều bệnh liên quan đến hô hấp và tim mạch. Tại Quảng Ninh, những người mắc bệnh tim mạch, hô hấp ngày càng trẻ hóa, trong đó 95% có hút thuốc lá chủ động hoặc bị động.

.
.
.
.