Người dân chưa mặn mà dùng nước sạch

.
Video: 03/06/2020 17:02
.
.

Thời gian qua, đáp ứng nguyện vọng của cử tri và nhân dân, Công ty CP nước sạch Quảng Ninh đã đầu tư, mở rộng mạng lưới cấp nước sạch đến tận các vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện khó khăn. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành đấu nối, người dân lại không sử dụng nước sạch do nhà máy cung cấp.

.
.
.
.