Đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp

.
Video: 30/06/2020 19:04
.
.

Tại TX Đông Triều những năm gần đây, việc áp dụng cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp đang được đẩy mạnh, qua đó tăng hiệu quả sản xuất, giảm chi phí cho người nông dân.

.
.
.
.