Đảm bảo nguồn nước sinh hoạt trên đảo Cô Tô

.
Video: 27/06/2020 11:58
.
.

Tình trạng thiếu nước ngọt đã xảy ra vào những tháng cao điểm mùa du lịch hè, ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người dân và hoạt động du lịch trên đảo Cô Tô.

.
.
.
.