Bộ đội biên phòng Quảng Ninh: Vững vàng trên tuyến đầu biên giới

.
Video: 29/06/2020 16:25
.
.

Là lực lượng nòng cốt, chuyên trách thực hiện nhiệm vụ công tác biên phòng ở khu vực biên giới, hải đảo, Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; góp phần tạo dựng môi trường hòa bình, điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh.

.
.
.
.