Quảng Ninh: Tạo sức hút đầu tư từ công tác GPMB

.
Video: 10/05/2020 16:20
.
.
Trong quá trình triển khai dự án, giải phóng mặt bằng luôn là một khâu khó khăn và cũng là một trong những nguyên nhân chính làm chậm tiến độ nhiều dự án. Thế nhưng, nhiệm vụ này ở Quảng Ninh đang được thực hiện hiệu quả nhờ sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân, góp phần thúc đẩy chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ - công nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp tiến hành đầu tư tại tỉnh.

.
.
.
.