Quảng Ninh: Sử dụng điện mặt trời để tiết kiệm tiền điện

.
Video: 16/05/2020 11:08
.
.

Chỉ với một khoản đầu tư ban đầu, người dân có thể tiết kiệm đáng kể tiền điện hàng tháng với hệ thống điện mặt trời áp mái.

.
.
.
.