Quảng Ninh: Nỗ lực cải cách hành chính, phục vụ nhân dân

.
Video: 20/05/2020 14:13
.
.

Lần thứ 3 liên tiếp dẫn đầu cả nước về chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) cũng như dẫn đầu về chỉ số hài lòng với sự phục vụ hành chính (SIPAS), Quảng Ninh đã khẳng định thành tựu sau những nỗ lực không ngừng nghỉ về cải cách hành chính, phục vụ nhân dân.

.
.
.
.