Quảng Ninh đẩy mạnh hiện đại hóa nền hành chính

.
Video: 24/05/2020 10:17
.
.

Từ nhiều năm nay, Quảng Ninh đã đẩy mạnh triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa nền hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh,  góp phần vào công cuộc cải cách hành chính của tỉnh.

.
.
.
.