Người dân đảo Quan Lạn vẫn chưa có nước sạch sử dụng

.
Video: 13/05/2020 14:24
.
.
Tính đến thời điểm này, người dân hai xã đảo Quan Lạn và Minh Châu của huyện Vân Đồn vẫn chưa có nước sạch sử dụng.

.
.
.
.