Lữ đoàn hải quân 147 xây dựng thế trận lòng dân

.
Video: 08/05/2020 14:20
.
.
Những năm qua, Lữ đoàn Hải quân 147 luôn phát huy vai trò nòng cốt, xung kích, giúp đỡ nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, đặc biệt khó khăn. Qua đó, góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân, củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng của các địa phương trong tỉnh.

.
.
.
.