Giá thịt lợn lại tăng cao

.
Video: 24/05/2020 10:18
.
.

Giá thịt lợn tại các chợ truyền thống gần đây lại tăng cao, gây ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động buôn bán, cũng như đời sống của người dân. 

.
.
.
.