Đảm bảo cung cấp nước sạch, phòng chống mưa bão tại TP Cẩm Phả

.
Video: 23/04/2020 09:59
.
.

Mùa mưa bão đang đến gần, Công ty CP Nước sạch Quảng Ninh và đơn vị quản lý hồ đập cần chủ động phối hợp với TP Cẩm Phả và các đơn vị liên quan, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn hồ đập, hệ thống cung cấp nước sạch.

.
.
.
.