TP Hạ Long triển khai cách ly y tế tự nguyện tại khách sạn

.
Video: 24/03/2020 14:42
.
.

Bắt đầu từ 22/3/2020, tất cả những người nhập cảnh từ các quốc gia, vùng lãnh thổ vào Việt Nam lưu trú trên địa bàn TP Hạ Long có thể chọn cách ly tự nguyện tại một số khách sạn trên địa bàn thành phố, nhưng trả tiền với giá ưu đãi.

.
.
.
.