Kỹ sư trẻ đam mê sáng tạo các giải pháp công nghệ mới

.
Video: 26/03/2020 15:30
.
.
Kỹ sư trẻ Nguyễn Văn Hiền, bí thư Đoàn thanh niên Phòng Kỹ thuật khai thác, Công ty Than Vàng Danh là gương mặt thanh niên tiêu biểu của tỉnh Quảng Ninh trong sáng tạo, nâng cao hiệu quả sản xuất.

 
.
.
.
.