Tăng cường phòng chống nCoV trong hoạt động vận tải hành khách

.
Video: 13/02/2020 14:10
.
.
Các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách đang tích cực tăng cường các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch nCoV.

.
.
.
.