Quảng Ninh: Chung tay giải cứu nông sản

.
Video: 15/02/2020 10:20
.
.

Tiếp tục lan tỏa những hành động đẹp, chung tay phòng chống dịch COVID-19, Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh đã triển khai chương trình "MỖI TRÁI DƯA - MỘT TẤM LÒNG" nhằm hỗ trợ nông dân các tỉnh Tây Nguyên tiêu thụ nông sản không thể xuất sang Trung Quốc do dịch bệnh.

.
.
.
.