Đẩy nhanh tiến độ GPMB dự án đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả

.
Video: 27/02/2020 16:46
.
.

Dự án đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả đang được 2 địa phương đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ đề ra.

.
.
.
.