Cẩm Phả: Toàn dân chống "giặc nCoV"

.
Video: 08/02/2020 09:12
.
.

Với tinh thần "chống dịch như chống giặc", cùng với các địa phương trong tỉnh, thành phố Cẩm Phả đang tích cực phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra, trong đó tập trung vào nâng cao ý thức cộng đồng.

.
.
.
.