Vân Đồn: Đảm bảo an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp Tết Nguyên đán

.
Video: 09/01/2020 16:06
.
.

Ngoài tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, huyện Vân Đồn đang huy động sức mạnh của nhân dân trong công tác đảm bảo an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt khi Tết Nguyên đán 2020 đang đến gần.

.
.
.
.