Tết sớm tại Cơ sở bảo trợ, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tỉnh

.
Video: 13/01/2020 16:45
.
.
Cơ sở bảo trợ, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tỉnh đang rộn ràng chuẩn bị cho các em một cái Tết tràn đầy yêu thương

.
.
.
.