Quảng Ninh đạt nhiều kết quả nổi bật về kinh tế - xã hội

.
Video: 24/01/2020 12:46
.
.

Năm 2019, Quảng Ninh với sự kế thừa phát huy nền tảng của những năm trước đã gặt hái được những kết quả đáng mừng trong phát triển kinh tế, xã hội.

.
.
.
.