Đông Triều: Tăng cường đảm bảo trật tự ATGT, trật tự xã hội dịp Tết

.
Video: 12/01/2020 14:41
.
.

Với mức phạt hành chính rất cao, những người vi phạm quy định về nồng độ cồn trong thời gian này có thể nói là "mất Tết". Nhưng "thà một lần đau" để những người vi phạm ghi nhớ hơn giá trị về sự an toàn của bản thân mình và những người tham gia giao thông khác.

.
.
.
.