Quảng Ninh: Quan tâm hỗ trợ nhà ở cho người khuyết tật

.
Video: 04/12/2019 16:05
.
.

Những chương trình, việc làm trợ giúp thiết thực, ý nghĩa của các tổ chức, đoàn thể, cá nhân nhà hảo tâm trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã đem lại sức mạnh và niềm tin giúp người khuyết tật có nghị lực vượt qua khó khăn từng bước hòa nhập cộng đồng, vươn lên ổn định cuộc sống.

.
.
.
.