Xe khách dừng, đỗ "vô tội vạ" trên đường phố

.
Video: 06/11/2019 14:42
.
.
Tình trạng xe khách bất chấp luật giao thông, dừng, đỗ kiểu vô tội vạ vẫn chưa được xử lý triệt để. Rất nhiều vụ TNGT trong thời gian qua có nguyên nhân từ tình trạng này,

.
.
.
.