Than Mạo Khê - Tự hào hành trình 65 năm

.
Video: 07/11/2019 16:31
.
.

Qua 65 năm xây dựng và phát triển, Than Mạo Khê đã trở thành hình mẫu về một mỏ than hiện đại, thân thiện với môi trường, khẳng định vị thế là một trong những đơn vị đầu tàu của ngành than - khoáng sản Việt Nam.

.
.
.
.