Chuyện về lớp học xóa mù chữ

.
Video: 10/11/2019 11:31
.
.

Ban ngày đi làm, tối đi học chữ. Đó là câu chuyện của bà con dân tộc thiểu số huyện Tiên Yên gần 10 năm qua khi theo học các lớp xóa mù chữ của huyện tổ chức. 

.
.
.
.